Pelan A – K-Link

Peluang Perniagaan – Pelan A

page123
Tab 4 content
Keunikan Pelan Pemasaran K-LINK International

 • Pembayaran sebanyak 74% daripada nilai Markah Bonus (BV)
 • Kenaikan pangkat yang mudah
 • Kuota yang rendah (pengurangan kuota mengikut pangkat)
 • Bonus kepimpinan dinikmati sehingga 27 generasi (mengikut sistem mampatan)
 • Sistem akumulatif (tiada had masa)
 • Tiada penurunan pangkat
 • Pembahagian keuntungan kepada semua generasi ( tiada percanggahan di kalangan usahawan)
 • Tiada tekanan
 • Sistem pembahagian keuntungan global
 • Perniagaan yang boleh diwarisi

Pelan Pemasaran “A” K-LINK 11 Insentif Istimewa
Image 9
Ringkasan 11 Insentif yang Istimewa (74%)
lucrative_incentives_summar

Peluang Perniagaan – Pelan A
1. Untung Runcit ±20%
Harga Pelanggan – Harga Pengedar = Untung Runcit
retail_profit
2. Bonus Pembangunan 28%

  development_bonus
3. Bonus Kepimpinan 30%
leader_bonus
Bonus Kepimpinan bagi Diamond Manager dan ke atas

 • Sekurang-kurangnya satu (1) barisan Manager dengan Jualan bulanan sebanyak 10,000 BV dan ke atas, dan
 • Jumlah Jualan Bulanan dari barisan Manager yang lain mesti mencapai 5,000 BV dan ke atas, tidak termasuk Jualan Peribadi sebanyak 200 BV dan Jualan Kumpulan Peribadi sebanyak 600 PGBV.
 • Jika dia mempunyai satu (1) barisan Manager dengan Jualan Bulanan lebih daripada 10,000 BV tetapi jumlah Jualan Barisan Manager lain kurang daripada 5,000 BV, maka dia hanya dapat menikmati 50% daripada Bonus Kepimpinan. Perpecahan bonus pembangunan dimasukkan ke dalam komputer secara automatik bergantung kepada jumlah jualan barisan Manager yang lain.
  Gambarajah di bawah menunjukkan kelayakan Bonus Kepimpinan untuk Diamond Manager dan ke atas
  diamond_manager_and_above

Contoh Pengiraan Bonus Kepimpinan
calculation_of_leadership_b

Sistem Mampatan Sistem Pengesahan Bonus Kepimpinan Generasi Anda

 • Nilai Mata Kumpulan Peribadi (PGBV) ≥ 2,000 BV dikira sebagai satu (1) generasi.
 • Tiga (3) Emerald Manager dan ke atas yang layak akan dikira sebagai satu (1) generasi.
 • compression_system

Ganjaran Bonus Kepimpinan Sehingga 27 Generasi
Sistem Mampatan

 • Nilai Mata Kumpulan Peribadi (PGBV) ≥ 2,000 BV dikira sebagai satu (1) generasi.
 • Tiga Emerald Manager ke atas yang layak akan dikira sebagai satu (1) generasi.

27generations_leadership_bo

4. Tabung S.R.E.D 3%
sred_fund.gif
5. Tabung Crown 1%
crown_fund
6. Tabung Crown Ambassador 2%
crown_ambassador_fund
7. Tabung Senior Crown Ambassador 1%
senior_crown_ambassador_fun
8. Tabung Royal Crown Ambassador 1%
royal_crown_ambassador_fund
9. Tabung Kereta / Rumah 3%
car_house_fund
10. Bonus Tahunan 3%
yaer_end_bonus
11. Insentif Pelancongan 2%
overseas_incentive

Contoh Pengiraan Bonus
overseas_incentive
Pengiraan Bonus :

 • Bonus Pembangunan : 200,000BV x (28% – 21%)7% = RM14,000
 • Bonus Kepimpinan : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.60 = RM6,000
 • Tabung Crown Ambassador : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.20 = RM2,000
 • Tabung Senior Crown Ambassador : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.15 = RM1,500
 • Tabung Royal Crown Ambassador : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.15 = RM1,500
 • Tabung Kereta / Rumah : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.20 = RM2,000
 • Bonus Tahunan : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.20 = RM2,000
 • Jumlah Pendapatan ≥ RM29,000

Image 10

Hanya untuk Jumlah Jualan Keseluruhan (GBV) > 500, 000BV

1. Bonus Kepimpinan – 30%
Mana-mana SM-RCA dengan jumlah jualan keseluruhan (jualan kumpulan) sebanyak 500,000BV dan ke atas perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Setiap cabang dengan jualan minima sebanyak:

Cabang Pertama – 30,000BV (Manager)

Cabang ke-2 (Manager*) dan Cabang ke-3 (Manager*) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang)
akan menerima 100% daripada bonus kepimpinan.

Cabang Pertama – 30,000BV (Manager)
Cabang ke-3 – 5,000BV (Manager*)
akan menerima 50% daripada bonus kepimpinan.

Cabang ke-2 – 10,000BV (Manager*)
Kelayakan ini juga diaplikasikan kepada Sapphire Manager dengan satu kumpulan besar di bawahnya. Jika beliau tidak dapat menghasilkan jualan kumpulan ke-2 minima 10,000BV dan cabang ke-3 tidak dapat menghasilkan jualan sekurang-kurangnya 5,000BV, beliau tidak layak menerima apa-apa bonus kepimpinan.

Jualan kumpulan di bawah 500,000BV akan mengikut kelayakan yang sedia ada.

*Untuk Sapphire Manager, Cabang Pertama telah mencapai pangkat Manager manakala Cabang ke-2 dan ke-3 adalah lebih rendah daripada pangkat Manager. Untuk Ruby Manager, Cabang Pertama dan ke-2 telah mencapai pangkat Manager manakala Cabang ke-3 adalah lebih rendah daripada pangkat Manager.

2. Bonus SRED, Dana Kereta & Bonus Akhir Tahun

  Untuk mereka dengan jualan kumpulan sebanyak 500,000BV dan ke atas akan mengikut kelayakan seperti mana dalam bonus kepimpinan tersenarai di atas manakala ahli-ahli dengan jualan kumpulan kurang daripada 500,000BV akan mengikut pelan pemasaran yang sedia ada.
3. Bonus Crown Manager – 1%
Kelayakan jualan kumpulan 500,000BV dan ke atas :-

  Cabang Pertama – 30,000BV (Manager)
  Cabang ke-2 (Manager) dan Cabang ke-3 (Manager) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang) dengan PGBV 400BV akan menerima 100% daripada Dana CM.
  atau
  Cabang Pertama – 30,000BV (Manager) Cabang ke-2 – 10,000BV (Manager)
  Cabang ke-3 – 5,000BV (Manager) dan PGBV 400BV
  hanya layak menerima 2/3 daripada Dana CM.
  Kelayakan kepada mereka dengan jualan kumpulan yang kurang daripada 500,000BV :-
  Cabang Pertama – 10,000BV (Manager)
  Cabang ke-2 – 10,000BV (Manager)
  Cabang ke-3 – 5,000BV (Manager) dengan PGBV 400BV
  akan menerima 100% daripada Dana CM.
  atau
  Cabang Pertama – 10,000 (Manager) Cabang ke-2 – 10,000BV (Manager) dengan PGBV 400BV
  hanya layak menerima 2/3 daripada Dana CM.
4. Dana CA:-
Kelayakan Pertama :-

  Mereka dengan jualan kumpulan 500,000BV dan ke atas.

  Cabang Pertama – 30,000BV (Manager)
  Cabang ke-2 (Manager) dan Cabang ke-3 (Manager) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang)
  akan menerima 100% daripada Dana CA.
  atau
  Cabang Pertama – 30,000BV (Manager)
  Cabang ke-2 – 10,000BV (Manager)
  Cabang ke-3 – 5,000BV (Manager)
  hanya layak menerima 50% daripada Dana CA.
  Kelayakan ke-2 :-
  Jualan Kumpulan kurang daripada 500,000BV akan mengikut pelan pemasaran yang sedia ada.

5. Dana SCA – 1%

  Kelayakan :-
  Cabang 1 – 30,000BV(4EM)
  Cabang 2 (4EM) dan Cabang 3 (4EM) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang)
  Cabang 4 – 10,000BV (1EM) Cabang 5 – 5,000BV (1EM)
  atau
  Cabang 1 – 30,000BV (4EM)
  Cabang 2 (3EM) dan Cabang 3 (3EM) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang)
  Cabang 4 – 10,000BV (2EM) Cabang 5 – 5,000BV (2EM)
6. Dana RCA

  Kelayakan :-
  Cabang 1 – 30,000BV (4EM)
  Cabang 2 (4EM) dan Cabang 3 (4EM) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang)
  Cabang 4 – 10,000BV (1EM)
  Cabang 5 – 10,000BV (1EM)
  Cabang 6 – 10,000BV (1EM)
  Cabang 7 – 10,000BV (1EM)
  Cabang 8 – 5,000BV (1EM)
  akan menerima 100% daripada Dana RCA
  atau
  Cabang 1 – 30,000BV (3EM)
  Cabang 2 (2EM) dan Cabang 3 (2EM) – jumlah terkumpul 60,000BV(minima 10,000 setiap Cabang)
  Cabang 4 – 10,000BV (2EM)
  Cabang 5 – 10,000BV (2EM)
  Cabang 6 – 10,000BV (2EM)
  Cabang 7 – 10,000BV (2EM)
  Cabang 8 – 5,000BV (2EM)
  akan menerima 100% daripada Dana RCA.