Pelan B – K-Link

Peluang Perniagaan – Pelan B

Bahagian Kedua dari Pelan Pemasaran Ganjaran Dua Kali Ganda
Untuk menikmati Pelan Pemasaran “B”, usahawan perlu mengekalkan Jualan Peribadi sebanyak 400 BV atau lebih semasa berada di dalam Pelan Pemasaran A. Daripada jumlah ≥ 400 BV, hanya 200 BV akan dipindahkan secara automatik ke dalam Pelan Pemasaran “B”. Perkongsian Bonus diedarkan ke dalam EMPAT (4) kategori seperti berikut.
1. Tabung Dinamik 9%*
Kelayakan dan pengiraan markah untuk mendapat perkongsian tabung ini adalah seperti berikut:

 • Menaja tiga (3) orang “downline” terus dengan Jualan Bulanan Peribadi sebanyak 200 BV tiap-tiap orang, yang dianggap sebagai SATU (1) markah kelayakan.
 • Menaja sekurang-kurang lima (5) orang “downline” terus dengan Jualan Bulanan Peribadi sebanyak 200 BV tiap-tiap orang, yang dianggap sebagai DUA (2) markah kelayakan.

Gambarajah di bawah menunjukkan kelayakan untuk Tabung Dinamik:
dynamic_fund
* Only for Manager and below.

2. Bonus Inisiatif 30%
 • Seperti mana anda mendaftarkan ahli baru dalam kumpulan anda sendiri, anda boleh mendapat Bonus Inisiatif yang menarik.
 • Kelayakan untuk menikmati Bonus Inisiatif, anda mesti mencapai Jualan Peribadi sebanyak 400PBV.

Contoh:
A. Untuk layak dalam Bonus Inisiatif, anda perlu memperkenalkan dan menajakan ahli baru B, apabila ahli baru B dan anda dapat mengekal Jualan Peribadi sebanyak 400BV dalam bulan apabila ahli baru B ditajakan, maka anda layak mendapat Bonus Inisiatif.

infinity_bonus

B. Apabila pengedar B memperkenalkan ahli baru G dan ditajakan oleh pengedar D, jika pengedar B hanya dapat mengekalkan Jualan Peribadi 300BV, maka pengedar B tidak layak menikmati Bonus Inisiatif. Bonus Inisiatif ini akan dipindahkan kepada Penaja pengedar D yang mengekalkan Jualan Peribadi 400BV.

infinity_bonus

3. Perkongsian Bonus 18% Peringkat Uni

business_value

Syarat-syarat:

 • Mesti mencapai Jualan Peribadi sebanyak 400 BV atau lebih.
 • Mesti mengekalkan sebanyak 5 orang “downline” terus barisan yang berlainan dengan setiap orang mengekalkan 400 BV atau lebih setiap bulan. Pencapaian ini membenarkan usahawan menikmati 9 generasi bonus daripada Business Value.

Kelayakan:
Mesti mengekalkan Business Value bulanan sepertimana ditunjukkan di dalam Pelan Pemasaran.

Rangkaian Pendapatan Berganda
network_multiplying_bonus

4. Perkongsian Bonus Global 15%
  K-LINK International memperuntukkan sebanyak 15% daripada jumlah BV Pelan Pemasaran “B” sebagai Perkongsian Bonus Global. Bonus ini dibahagikan kepada tiga (3) kategori. Usahawan layak untuk menikmati salah SATU (1) daripada kategori tersebut. Bonus tersebut berdasarkan jualan usahawan seperti ditunjukkan di bawah:
  A. 5% daripada Jumlah Jualan Pelan “B”
  Kelayakan:

 • Mesti mempunyai tiga (3) barisan terus dengan Jumlah Jualan Bulanan daripada Pelan “A” serta Pelan “B” tidak kurang daripada 3,000 BV setiap kumpulan.
 • Jumlah Jualan Bulanan Kumpulan daripada Pelan “A” serta Pelan “B” kurang daripada 100, 000 BV.
 • Gambarajah di bawah menunjukkan ilustrasi ringkas bagi kategori kelayakan tersebut:
  001

  B. 5% daripada Jumlah Jualan Pelan “B”
  Kelayakan:

 • Mesti mempunyai tiga (3) barisan terus dengan Jumlah Jualan Kumpulan Bulanan daripada Pelan “A” dan Pelan “B” tidak kurang daripada 10,000BV, 10,000BV dan 5,000BV.
 • The Monthly Total Sales of Plan A plus Plan B should be 100,000 BV to less than 400, 000BV.
 • Gambarajah di bawah menunjukkan ilustrasi ringkas bagi kategori kelayakan tersebut:
  002

  C. 5% daripada Jumlah Jualan Pelan “B”
  Kelayakan bagi Perkongsian Bonus Global:

 • Mesti mempunyai tiga (3) barisan terus dengan Jumlah Jualan Kumpulan Bulanan daripada Pelan “A” dan Pelan “B” tidak kurang daripada 10,000 BV, 10,000 BV dan 5,000 BV.
 • Jumlah Jualan Bulanan Pelan A dan Pelan B harus mencecah 100,000 BV dan kurang daripada 400, 000BV.
 • Gambarajah di bawah menunjukkan ilustrasi ringkas bagi kategori kelayakan tersebut:
  003